Megközelíthetőség

2023. augusztus 21-től rendelőnk címe:

1131 Budapest, Göncöl utca 28-30.

Megközelíthetőség (a rendelő bejárata a park, illetve a Bárka utca felől van):

105-ös, 120-as, 210-es autóbusz: Cziffra György park megálló

Háziorvosi rendelő térkép

A személyes kapcsolat előnyei a horoszkóp értelmezésénél

 

Kérünk-e írásban segítséget orvosunktól, nőgyógyászunktól, természet-gyógyászunktól? Természetesen, ha apróbb, jelentéktelenebb dologról van szó. Ha már komoly, egészségünket, életünket érintő kérdésről szeretnénk érdeklődni, felkeressük személyesen.

Jogunk van kiválasztani, hogy kihez forduljunk. Asztrológust ugyanúgy választhatunk, mint fogorvost, belgyógyászt vagy ügyvédet. Mi a személyes kapcsolat előnye? Az, hogy lát minket, tudja, hogy kinek ad tanácsot, látja alkatunkat, érzékeli, hogy milyen lelkiállapotban vagyunk. Nyilván mást tanácsol egy elkeseredett embernek, mint egy boldognak. Ha nem értjük pontosan a tanácsát, visszakérdezünk, addig, amíg végre világossá nem válik. Van, aki lelki kérdésekben már járatosabb, van, aki még nem találkozott ilyesmivel. A válasznak másnak kell lennie. Ha módszert javasol továbblépésünk érdekében, megtudhatjuk, hogy mire gondol, érdeklődhetünk az adott eljárás előnyeiről, arról, hogy hogyan alkalmazható. A " Hahó, én Kázmér vagyok, és mindent szeretnék tudni." jellegű kérdésekre érdemi választ nem kaphatunk. Gyerekkorunkban, mikor megkaptuk a "Kos" feliratú bögrét, nagyon boldogok voltunk. Mi kosok voltunk, anélkül, hogy ennek jelentőségével tisztában lettünk volna. Aztán talán megtudtuk, hogy mi az aszcendensünk, és már két információnak voltunk birtokában. Elolvastuk az újságból a ránk vonatkozó fejezetet, és rájöttünk, hogy vagy illik ránk, vagy nem. Ha illett, boldogok voltunk, ha nem, már nem is vettük komolyan. Egy komoly horoszkóp-értelmezés másról szól. Itt személyre szabottan dolgozunk. A horoszkóp a lélek tükre, rengeteg információt tartalmaz. Az asztrológus a személyes adatok birtokában elkészíti az egyén saját horoszkópábráját. Ez egy kör. Megmutatja, hogy a földről nézve hogyan álltak a csillagok a születésünk időpillanatában. Ehhez születés pontos ideje, helye alapvető. Nem napra, hanem percre pontosan kell megadnunk az adatokat. Ha csak a napot tudjuk, abból megtudhatunk apróbb részleteket, de komolyabbakat nem. Szintén nem mindegy, hogy például Budapesten vagy Szegeden születtünk, még kevésbé, ha mondjuk Amerikában. A földnek ugyanis eltérő helyéről másképp látszanak a csillagok. Az aszcendens, a születéskori keleti horizontot mutatja, azt a csillagjegyet és annak fokát, ami születésünk pillanatában éppen látható volt. Az aszcendens 24 óra alatt körbejár az "égen", ezért 4 perc időeltérés a születési adatban, már 1 fokos pontatlanságot idézhet elő az aszcendens beállításánál. Ezért van az, hogy ikrek esetében is eltérő a horoszkóp. Ha például csak 12 perccel született később az egyik a másiknál, az már 3 foknak felel meg az aszcendens pontosításánál. Lehet, hogy az jegyet váltott, és a korábban született iker mondjuk mérleg aszcendensű, míg a testvére skorpió. Ezek a gyerekek külsejüket tekintve kevésbé hasonlítanak egymásra, lelki világuk is teljesen más. Ha velem beszél például egy magát kos aszcendensűnek valló egyén, és jócskán el van hízva, akkor, mint asztrológus, alaposan megkérdőjelezhetem annak valódiságát. A kos aszcendensű ugyanis ritkán tud elhízni. Ha egy hosszú lábú, magas, vékony testalkatú egyénnel állok szemben, akkor gyanítható, hogy ikrek aszcendenssel rendelkezik stb. Ez is egy kizárási lehetőség.

Minden asztrológus tud születési időpontot pontosítani, mivel ez alapvetően szükséges. A pontosítás azonban nem a "piszkosul kíváncsi vagyok rá..." alapon működik, csak nagyon kivételes esetben. Ezt a konzultáció előtt, a pontosabb segítségnyújtás érdekében végezzük el. Legalább 5-6 adat szükséges hozzá, van, akinél több. Arról szól, hogy a születési horoszkóphoz viszonyítva egy esemény történhetett-e az adott időpontban az egyén életében. Volt-e olyan pillanatnyi bolygóállás, ami magyarázhatta annak bekövetkeztét, a születési képlethez képest? Ehhez a születési horoszkóp mellett, az esemény horoszkópját is el kell készítenünk. Minden eseményét külön, egyesével kell összehasonlítani a születési, un. radix horoszkóppal. Utóbbi ugyanis nem változik, az végigkísér minket egész életünkön. A pontosításnál egy feltételezett időpontból indulunk ki. Ha valahol nem látunk olyan bolygóállást, ami utalna az eseményre, akkor arrébb visszük a feltételezett aszcendenst, és kezdjük az egészet elölről. Addig lépegetünk így, amíg minden eseményhez találunk valami jelzést. Ez adja meg a pontos születési időpontot. Mint láthatjuk, ez egy rendkívül időigényes, és precíz számításokat igénylő feladat. Létezik egyszerűbb módszer is a pontosításra. Mivel a horoszkópban egy fok egy életévnek felel meg, bizonyos bolygók helyzetéből életeseményekre következtethetünk, illetve az eseményre rákérdezve, arrébb tolhatjuk az aszcendenst. Ha több álláshoz találtunk valami illőt, akkor hozzávetőlegesen jó helyen járunk. A jó asztrológiai "diagnózishoz" tehát a lehető legpontosabb adatokra van szükség. Ha a páciensnek csak a születési napját tudjuk, ebből is lehet általános dolgokra következtetni, de pontosakra kevéssé. Olyan adatból, hogy például kos az aszcendensem, mérleg a napom, semmilyen érdemlegeset nem tudunk meg. Fontos a többi bolygó helyzete is. A földről a minket körülvevő világegyetemet kör alakban látjuk. A horoszkóp ábrája is kör, ahol minden csillagjegynek (kos, bika stb.) egy 30 fokos "szelet" felel meg. ( Mivel 12 jegy van, és a kör 360 fokos.) Nem mindegy, hogy kinél melyik bolygó hány fokon áll a horoszkópban, és az sem, hogy a bolygók milyen fényszögben állnak egymáshoz képest. Például az egymáshoz 90 fokban, ún. kvadrátban álló bolygók, megoldandó feladatokat képviselnek. Lényegesek a horoszkóp ún. “házai" is. Ezek rezgő energiamezők a világegyetemben. Minden ház egy-egy életterületet jelez. Ebből is 12 van. Az I. ház az egyén személyiségére, külsejére, a 2. ház a képességeire, pénzügyi helyzetére stb. utal. Mint láthatjuk, csak a személyre szabott horoszkópból tudunk érdemi információkhoz jutni. Azonban mind az asztrológus, mind a kérdező személy jobban jár, ha találkoznak. A korábban említetteken kívül azért is, mert kölcsönösen visszakérdezhetnek egymástól, és metakommunikatív úton is információkhoz juthatnak. Ez mindkét fél számára rendkívül hasznos lehet. Ne sajnáljuk hát időnket egy személyes konzultációra asztrológusunkkal, ha többet szeretnénk megtudni. Ha döntöttünk, hogy nekünk ki a szimpatikus, kivel harmonizál a gondolkodásmódunk, akkor maradjunk annál az embernél. Neki is könnyebb velünk dolgoznia, jobban segíthet, ha már sok mindent tud rólunk.

vissza