Bejelentkezés

2022. januártól rendelőnk új címe: 1138 Budapest, Váci út 117-119. (bejárat a Föveny utca 2. felől)

Megközelíthetőség (a rendelő bejárata a Föveny utca felől van):

15-ös autóbusz: Fiastyúk utca megálló

ÚJ háziorvosi rendelő térkép

Miért szenvedünk?

 

Azon, hogy miért szenvednek mindig a jók, sokszor gondolkoztunk már. Szegény Pista bácsi, aki áldott ember, és mennyire kitolt vele a sors, hogy öt felesége volt, vagy Mariska néni, akinek soha nem volt egyetlen rossz szava sem, miért szenvedhet idős korára már annyi betegségben? Esetleg mi, akik helyből jó emberek volnánk, miért ilyen nehéz az életünk?

A nehéz élet és a jó ember sokszor teljesen szubjektív megállapítás. Ha belegondolunk, nem is lehet más, hiszen ha valakit szeretünk, azt jónak, ha nem szeretjük, azt esetleg rossznak látjuk. De mi is lehet a háttérben?

Mindannyian a lelki fejlődés útját járjuk, és mindenki ennek az útnak egy meghatározott lépcsőfokán tart. Nincs két egyforma élet, bármennyire is szeretnénk bizonyos elvárásokat, normákat, megfeleléseket magunkra vagy másokra ráhúzni. Nem egy életet élünk, hanem nagyon sokat, és mindenkinek jelen életére más lehet az életfeladata és más a karmája. Az egyik embernek az a gondja, hogy nincs gyermeke, a másiknak az, hogy sok van, az egyiknek több házastárs is jut, míg a szomszédnak egyetlen sem. Háborgunk, szidalmazzuk a rendszert, a családunk tagjait adott esetben, de arra kevesen gondolnak, hogy az életünket magunk vállaltuk fel, az összes benne foglalt jóval és kevésbé jóval együtt.

A lélek születése előtt alaposan megtervezi az életét. Szülőpárt választ, meghatározza azokat a főbb irányvonalakat, amelyeket következő életében meg akar oldani. A „véletlenül Te születtél meg” elmélet csak anyagi szinten igaz, egyébként messze távol áll a valóságtól. Egyáltalán nem véletlenül, hanem előre megfontolt szándékkal születtünk egy adott helyre, országba, szülőpárhoz, körülmények közé, időben stb., mivel ott, így ilyen testben tudjuk életfeladatainkat teljesíteni. A másik dimenzióban nincsenek érzések a földihez hasonló formában, így azt sem tudjuk, hogy megszületvén egy adott személlyel való találkozás milyen reakciókat fog belőlünk kiváltani.

Néha csak valamilyen érzés van bennünk, amit nem tudunk beazonosítani, csak vágyunk a másikkal való találkozásra, de félünk is tőle. Sokszor „túlvállaljuk” magunkat, hiába mondják lelki vezetőink, hogy „sok lesz az”. Tehát megszületünk, hozzuk magunkkal a tervünket, de valahol útközben lassan elfelejtjük az egészet. A terv halvány emlékei mellett viszont velünk születik az a sok baj, fájdalom, karma is, amit korábbi „testetöltésünkben” magunkra szedtünk, és nem oldottuk meg. És itt van a történet kulcsa! Ha meggyilkoltak minket korábbi életünkben, akkor hozzuk a félelmet, a szorongást, amit átéltünk, mielőtt előzőleg elhagytuk testünket, ha mi bántottunk valakit, akkor a „lelkiismeret-furdalást” cipeljük át.

Annak a sok-sok meg nem bocsátott és el nem felejtett érzésnek a magjait hozzuk, amelyeket több életen át begyűjtöttünk. Ezek az érzések vonatkozhatnak saját magunkra vagy másokra, szüleinkre, akik esetleg a testvéreink vagy szerelmeink voltak, vagy házastársainkra, akik esetleg korábban is hasonló minőségben voltak velünk. De mivel a lélek szintjén nincs tér és idő, mint ahogy a másik dimenzióban sincs, ezek az érzések egyszerre vannak bennünk, úgy, mintha most történtek volna. Pista bácsi, aki jelen életében jó, lehet, hogy korábban rossz volt, azért kell szenvednie, Mariska néni pedig lehet hogy akkor is jó volt, de lelke a sok bántás „mintáját” hozta magával. Az egyiknek el kell szenvednie a korábbi élet bűneit, a másiknak pedig azért kell szenvednie, hogy végre megtalálja a kiutat a sok szenvedésből, hogy végre megoldja azt, amit korábbi életében nem tudott. 
Szenvedés csak ebben a dimenzióban van, és elvileg a fejlődésünket szolgálja, csak amikor éppen benne vagyunk, akkor ki érti meg ezt? Viszont ha utólag belegondolunk, akkor rájövünk, hogy mindig a szenvedés, az „utolsó csepp a pohárban” kényszerített rá minket arra, hogy valamit megoldjunk. Ettől egy idő után már képesek voltunk „megoldani” és már nem is tűnt olyan rémesnek, mint amikor átéltük. 
Egy rossz viselkedésminta, egy rossz kapcsolat következményei nagyon sok életen keresztül kísérhetnek minket. Sokan életeken át képtelenek a jó kapcsolat kialakítására, mert esetleg egy szerelem miatt haltak meg, verték meg őket stb. A lélek nem felejt, és távol tart minket egy esetleges hasonló eseménytől, amíg a félelmet ki nem oldjuk belőle. A lélek védelmez, de másképp, mint amikor az egészet eltervezte. 
Ha valamilyen ok miatt lelki szinten félünk a gyermektől, nem lesz gyermekünk, vagy vetélni fogunk, ha félünk a szerelemtől, akkor a lélek olyan regést bocsát ki, hogy auránk eltaszítsa tőlünk a csinos partnert. Sok esetben látom, hogy ugyanaz a minta ismétlődik életeken át, akár a jelen életben is többször, ha a gond lelki szinten nincs megoldva. Az illető mindig rossz kapcsolatokba bonyolódik, mindig sokkal idősebb vagy fiatalabb partnert választ, mivel egy életében az volt a „kiút”. 
A horoszkóp sok segítséget nyújt a lelki gondok feltérképezésében és megoldásában, tudatalattink rejtett mozzanatainak feltárásában. Egyszer el kell kezdenünk, mert bőven van mit mindenkinek megoldani, és meg kell tanulnunk megbocsátani is, hogy további negatív érzéseket ne raktározzunk el lelkünk szigorúan védett zugaiban.

vissza